Ако сте решили да инсталирате домашна соларна система за производство на ток, или както правилно се нарича "фотоволтаична система", едно от основните неща, които трябва да определите е нейната мощност. Тъй като системата има няколко различни компнента, които характеризират с ватове, киловати или киловатчасове, се надяваме тази статия да ви помогне да направите избора си по-лесен и обоснован.

В практиката ни на дистрибутор на компоненти за изграждане на фотоволтаични системи, както и в разговорите ни с колеги, ни прави впечатление че обикновено клиентите прилагат правилото на мечо Пух при определяне на мощността на системата - "колкото повече, толкова по-добре". "Веднъж се прави, да го направим да има" - все едно строим триетажна къща, да има къде да живеят внуците. Така рискуваме да попаднем точно в същата ситуация, каквато е с 90% от въпросните триетажни къщи в малките населени места - от тях се обитават две-три стаи, а по пода на горните етажи се сушат ябълки и грозде - "да има за внуците, като дойдат на гости". А сега - сериозно:

Първото нещо, което трябва да определим е къде ще бъдат разположени панелите. Те обикновено се монтират на покрива, разположени или на юг, или разпределени на източния и западния скат. Затова, ако ще поставяте панелите на покрива, започнете от там. Ако в наклонен четирискатен или двускатен покрив на къща - огледайте на къде е юг. Има ли дървета, стълбове или други сгради, които хвърлят сянка (не забравяйте, че слънцето през зимата е доста по-ниско, отколкото през лятото). Има ли дървета, които ще растат, или ще се покрият с листа? На покрива има ли комини и капандури, които ще пречат за поставянето на панелите? Характерна особеност на фотоволтаичните панели е, че те се свързват последователно един след друг (в така наречните стрингове) и ако токът през един от тях е ограничен поради засенчване, това ограничение ще се отрази на токът през целия стринг, и стрингът ще произвежда по-малко. Този проблем може да се реши с оптимизатори, но това решение изисква повече оборудване и е по-скъпо. Имайте предвид, че засенчването на само една малка част дори и от само един панел ще се отрази значително на добива на целия стринг. По-добре един панел по-малко, отколкото един засенчен панел повече.

Вземете размерите на скатовете на покрива и ги начертайте, като отбележите и сенките и комините. Тук идва следващата стъпка - как да разположим панелите. Професионалните инсталатори използват специфични софтуери за целта, но ако правите само един (вашия) проект, можете да се справите и с лист хартия, линия и молив.

След като имате начертани скатовете, изберете този който гледа на юг, или ако няма чисто юг, тези, които имат югоизток и югозапад. Нанесете линия на поне 40 см навътре от всички краища на покрива - билото, и всички стрехи. Причината да избягвате разполагане на панелите до ръба на самия покрив са по-високите ветрови натоварвания в краищата на покрива, причинени от завихрянията там. Работа на проектанта по част "Конструкции" е да определи тези натоварвания и разположението на панелите, но е добре да знаете за тези изисквания при първоначалното съставяне на идейния проект. Сега е време да изберете големината на панелите, които ще използвате. Тук правилото е - колкото по-голям е панела, толкова повече произвежда. Разликите в ефективностите на различните размери панелите не са големи, а и ако ще финансирате инсталацията по проекта за подпомагане на домакинствата, то панелите трябва да са с ефективност от поне 20% за еднолицевите модули. Така че за целите на първоначалния анализ се абстрахирайте от маркетинговите легенди за това колко ефективни са панелите на марката Х или Y, и приемете като общо правило следното:
- панел с размери един на един и седемдесет - около 400-420W
- панел с размери един на два и десет метра - около 450-470W
- панел с размери един метър и 15см на два и тридесет - около 550-560W

По-мощните панели са и по-тежки, а цената на панелите така или иначе се определя на ват, и икономията от използване на големи панели е минимална на фона на трудностите при монтажа им. Най-големите панели са презназначени за монтаж на големи фотоволтаични паркове, изграден на земя - най-добре ги избягвайте и се ориентирайте към 400 или 450 ватовия клас.

След като имате размерите на полето, в което можете да монтирате панели, започнете да го разполагате върху чертежа, за предпочитане прави. Панелите могат да се монтират и легнали, но тогава профилите за монтаж трябва да са вертикални, а не хоризонтални - това е по-скъпо за изработка и изисква повече елементи, затова нека колкото се може повече от тях са хоризонтални. Обикновено за четирискатен покрив се покучава нещо такова:

Внимание: работете точно с размерите на покрива и спазвайте размерите на избраните панели. Не разполагайте панели зад комини, козирки и други обекти, които ще ги засенчват, макар и частично.

Сега е време да видите кава е общата мощност, която можете да поставите на покрива. Важно: всички монофазни инвертори, които се предлагат в момента, имат два входа за панели, и към тях можете да свържете два масива от панели. С други думи, ако искате да покриете с панели три ската (юг, изток и запад), ще ви трябва или инвертор с три MPPT входа (не просто три входа, а три отделни MPPT тракера), каквито са трифазните модели над 15kW, или два монофазни инвертора, свързани в паралел. И двете решения увеличават цената на системата и се прилагат рядко, затова се фокусирайте върху варианта за разполагане на два масива с панели на два от скатовете, за предпочитане изцяло на юг или югоизток и югозапад. Ясно е, че не можете да завъртите къщата на юг, така че приемете положението такова, каквото е. Ако покрива е двускатен и единия скат е с голям наклон на север - въобще не го включвайте в сметките. Ако поберете на два ската по 6 панела по 450W, ще имате 5,4kW инсталирана мощност на панелите с 12 панела. За 10kW (9,90kW) ще са необходими 22 панела по 450W, разположени в два стринга по 11, или в три (например два по осем и един с 6 панела).

По-нататъшното проектиране на системата изисква специализирани познания и съобразяване с конкретните показатели на избрания модел панели и инвертор, но с информацията до тук ще знаете какава е максималната мощност, която можете да инсталирате на покрива, което е една добра отправна точка при изграждането на домашна фотоволтаична система за ток.  

Ако статията ви е харесала и искате да научите повече за системите, които ние продаваме, можете да се свържете с нас или да прочетете повече за примерните оферти за фотоволтаични инсталации, които предлагаме.