Ще разгледаме няколко системи, отговарящи на изискванията на процедура BG- RRP-4.026 Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

 

Първото нещо, което следва да определите при избора на система, е дали жилището е захранено с трифазен или монофазен ток.

Монофазни системи.

Ако жилището ви е захранено с монфазен ток, то всичките ви консуматори са свързани монофазно към електрическата инсталация. Това е най-често срещания вариант на захранване в България и при него трябва да изберете монофазна система. Ще разгледаме три варианта:

 

Бюджетен вариант: Монофазна система с мощност 5 или 6 kW без възможност за съхранение

При системите без възможност за съхранение няма батерия. Това позволява да се спестят значителни средства както от цената на батерията, така и от цената на инвертора, защото инверторите без възможност за работа с батерия са по-евтини от тези, които могат да работят с батерия. Недостатък е, че енергията, която би могла да се произведе и потреби през деня, няма да бъде произведена, ако няма каво да я изразходи. Най-добър вариант в този случай е да се премести колкото се може по-голяма част от потреблението през часовете със силно слънце, особено лятото, когато добивът от панелите е висок. Някои от начините са: да се използва таймер или смарт-контакти за управление на бойлер, да се използва отложен старт за домакинските уреди, да се използва интелигентен контрол за включване/изключване на мощните уреди при зададени условия.

Стойността на подобна система е посочена в таблицата:

Вид разход 5kW 6kW
Цена на оборудването за изграждане на системата 6300 7300
Цена на допълнителните аксесоари (табла, измервателни у-ва, мониторинг, защити) 400 400
Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация 1400 1600
Общо: 8100 9300

Всички цени са в лева с ДДС. Ето как би се финансирала подобна централа съгласно условията на програмата за финансиране:

Система      Обща цена   подпомагане 70%    собствено финансиране 30%
5kW 8100 5670 2430
6kW 9300 6510 2790

Към общите разходи за собствено финансиране трябва да се добавят разходите за изработка на проектни решения, които не се финансират по програмата и по текущи цени струват около 1000 лева. Така общият разход за изграждането на 6kW система без съхранение на енергията ще е около 4000 лева. Максималното годишно производство на подобна система в България е над 7000 kWh годишно, и ако предположим че ще бъдат потребявани 50% от тази стойност, това биха били 3500kWh годишно, или 875 лв годишно при цена на киловатас от 0,25лв.

 

Среден вариант: Монофазна система с мощност 5 kW с възможност за съхранение и акумулаторна батерия с капацитет 5.8kWh (с опция за увеличаване)

 

Системите с батерия позволяват произведената, но непотребена през деня енергия да бъде съхранена в батерия, с цел употребата ѝ вечер, когато няма силно слънцегреене, но потребностите на домакинството от енергия са значително по високи, отколко пред деня. Това е типичен пример на потребление в типична еднфамилна къща - повечето хора са на работа през деня и не са вкъщи, съответно потреблението на електроенергия през деня е ниско. Вечер, след края на работното време, членовете ная домакинството са вкъщи и потреблението на електроенергия нараства значително. От тази гледна точка е важно да можем да съхраним произведената през деня енергия, за да я използваме вечер, като процеса се повтаря на другия ден.

 

Стойността на подобна система е посочена в таблицата:

Вид разход  
Цена на оборудването за изграждане на системата 15800
Цена на допълнителните аксесоари (табла, измервателни у-ва, мониторинг, защити) 400
Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация 1600
Общо: 17800

Всички цени са в лева с ДДС.

Система      Обща цена   подпомагане 70%    собствено финансиране 30%
5kW 17800 12460 5340

И при тази система към общите разходи за собствено финансиране трябва да се добавят разходите за изработка на проектни решения, или  около 1000 лева. Така общият разход за изграждането на 5kW система със система за съхранение на енергията с капацитет 5.8kWh ще е около 6500 лева. Максималното годишно производство на 5kW система в България е около 6100 kWh годишно, но наличието на батерия ще вдигне значително процента на потребяваната енергия (възможно е лятото да достигне над 80%), и това биха били над 4800kWh годишно, или 1200 лв годишно при цена на киловатчас от 0,25лв.

 

Вариант с максимално финансиране: Монофазна система с мощност 7.5 kW с възможност за съхранение и акумулаторна батерия с капацитет 5.8 или 11,6kWh

Този вариант е като горния, но с по-голяма мощност на инвертора (7,5kW) и повече панели - това ще гарантира повече добив през деня и съответно могат да се добавят повече батерии, за да се увеличи още повече капацитета за съхранение на енергия. Така е възможно да се постигне почти пълно задоволяване на нуждите на едно средно домакинството през летните месеци.

Стойността на подобна система е посочена в таблицата:

Вид разход  
Цена на оборудването за изграждане на системата 18000
Цена на допълнителните аксесоари (табла, измервателни у-ва, мониторинг, защити) 400
Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация 2000
Общо: 20400

Всички цени са в лева с ДДС.

При тези системи се използва почти максимума на подпомагането от 15000 лв, а във варианта с 11.6kWh батерии той се надвишава:

Система      Обща цена   подпомагане    собствено финансиране
7.5kW с 5,8kWh батерия 20400 14280 6120
7,5kW с 11,6kWh батерия 25900 15000 10900

И при тази система към общите разходи за собствено финансиране трябва да се добавят разходите за изработка на проектни решения, или  около 1000 лева. Така общият разход за изграждането на 7.5kW система със система за съхранение на енергията с капацитет 5.8kWh ще е под 7500 лева, след приспадане на финансирането.

 

Трифазни системи.

Трифазните системи предполагат по-голяма мощност и при тях могат да се изградят фотоволтаични централи с големи мощности, но трифазните инвертори имат особеност при ограничаването на експорта в трифазна система с небоалансирани монофазни товари, който сме разгледали подробно в тази статия: Ограничаване на експорта в трифазна мрежа с еднофазни товари. Тъй като програмата изрично налага изискването за наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор, ще разгледаме само системи, изградени с хибриден инвертор и батерии. Ако къщата ви е с трифазен ток можете да изберете един от следните варианти:

 

Среден вариант: Трифазна система с мощност 5kW с възможност за съхранение и акумулаторна батерия с капацитет 6kWh (с опция за увеличаване)

Тази система е изградена с хибриден трифазен инвертор, който поддържа ограничаването на връщането на енергия при небалансирано натоварване, каквото е изискването на програмата.

Стойността на подобна система е посочена в таблицата:

Вид разход  
Цена на оборудването за изграждане на системата 19400
Цена на допълнителните аксесоари (табла, измервателни у-ва, мониторинг, защити) 400
Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация 1600
Общо: 21400

Всички цени са в лева с ДДС.

Система      Обща цена   подпомагане    собствено финансиране
5kW 21400 14980 6420

Това е система, подходяща за трифазно захранени къщи, в които можде да има или да няма трифазни кинсуматори. Използването на финансирането е максимално, а мощността на системата е достсатъчна за задоволяване на потребностите на средно домакинство.

 

Максимален вариант: Трифазна система с мощност 10kW с възможност за съхранение и акумулаторна батерия с капацитет 6kWh (с опция за увеличаване)

 

Стойността на подобна система е посочена в таблицата:

 

Вид разход  
Цена на оборудването за изграждане на системата 25000
Цена на допълнителните аксесоари (табла, измервателни у-ва, мониторинг, защити) 400
Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация 2600
Общо: 28000

Всички цени са в лева с ДДС.

Система      Обща цена   подпомагане    собствено финансиране
5kW 28000 15000 13000

Това е система със значителна мощност и невъзможността за продажба на излишъка, както и голямата площ, необходима за поставяне на панелите, я прави не до там практична при избора на оферта по процедура BG- RRP-4.026 Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници, въпреки че в определени случай този тип оферти са единствената възможна опция.

 

Няколко важни забележки:

1:

Всички цени, посочени в тази статия са ориентировъчни и служат само за първоначална оценка при определянето на вида, мощността и процента на финансиране на системата. За индивидуална оферта, съобразена с вашите потребоности, моля, свържете се с нас.

2:

Мощността на системата не е ограничаваща за мощността на товара. Можете да свържете колкото искате киловати към която и да е от системите, които предлагаме - нищо няма да се повреди, претовари или изключи. Фотоволтаичната система ще отдава мощност в зависимост от текущото производство на панелите (т.е. в зависимост от това колко е силно слънцето), а недостига ще бъде взет от външната мрежа. В тази връзка постоянно чуваме коментари като този:  "А, 5kW, то това е нищо, като включа бойлера и печката и те няма да стигнат". Принципа за проектиране на системата е друг и 5kW много често се оказват дори излишно много за малки къщи, в които живее едно семейство. Имайте предвид, че системите, финансирани по програмата не могат да продават излишъка и токът просто не се произвежда, ако няма нужда от него.

3:

Всички изчисления по-горе са примерни, за добива са използвани данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

4:

Системите, които се финансират по тази програма нямат възможност да продават излишъка. С две думи, ако сложите система 5kW и  потребявате само 100W, системата ви ще отдава само 100W заради изискването за наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор. В този смисъл презапасяването с мощност няма да доведе задължително до по-висок процент употреба на енергия, произведена от фотоволтаичната централа.

 

Ако статията ви харесва и искате да поръчате вашата фотоволтаична система от нас, моля свържете се с нас.