Всички продукти, които предлагаме на Българския пазар отговарят на изискванята на законодателството на Република България и разполагат със съответните сертификати за качество, инструкции за употреба на български език, маркировки и обозначения.

Гаранционните срокове и условия се определят от съответните производители, като гаранционната и следгаранционна поддръжка се осигурява от нашия сервизен център, разположен в София.

Пълните гаранционни условия и сроковете на гаранцията на соларните инвертори и аксесоари SolaX можете да изтеглите от тук: Гаранционни условия на Solax Power (на български език)

Пълните гаранционни условия и сроковете на гаранцията на батериите Triple Power можете да изтеглите от тук: Гаранционни условия на Triple Power (на български език).

Технически данни:

SolaX X1-MINI G4

SolaX X1-BOOST G4

SolaX X1-HYBRID G4

SolaX X3-HYBRID G4

Инструкции за инсталация:

SolaX DTSU666-CT