Всички продукти, които предлагаме на Българския пазар отговарят на изискванята на законодателството на Република България и разполагат със съответните сертификати за качество, инструкции за употреба на български език, маркировки и обозначения.

Гаранционните срокове и условия се определят от съответните производители, като гаранционната и следгаранционна поддръжка се осигурява от нашия сервизен център, разположен в София.

Пълните гаранционни условия и сроковете на гаранцията на соларните инвертори и аксесоари SolaX можете да изтеглите от тук: Гаранционни условия на Solax Power (на български език)

Техническите данни на предлаганите в комплекта на фотоволтаичните системи панели са достъпни тук:

Longi Solar LR6-60HPH-315M

Longi Solar LR4-60HPH-375M

Longi Solar LR4-72HPH-450M 

DAH Solar HCM72X9-445W

Triple Power T58

Triple Power T30