Wi-Fi модул за връка, който позволява да свържете вашия инвертор към локална безжична мрежа и да използвате платформата за наблюдение SolaX cloud. Обхватът на модула е до 50метра.

Акценти