Фотоволтаичната система за собствено потребление ФOTOSOLAR Hybrid 12000 е трифазна хибридна фотоволтаична система. В комплекта са включени всички необходими компоненти за инсталиране на системата - панели, конструкция, хибриден инвертор и две високоволтови литиево-йонни батерия с общ капацитет 6 kWh. Системата може да съхранява излишъка от добитата през деня енергия, и да го отдава вечер, когато потреблението е голямо.

ФOTOSOLAR Hybrid 12 000 е предназначена за инсталация в трифазни мрежи. Използвания хибриден соларен инвертор от четвърто поколение SolaX, е от серията X3 Hybrid G4 12.0, и има три входа и два независими MPPT тракера, като поддържа работа с до четири високоволтови батерии Triple Power. Различните конфигурации батерии позволяват изграждането на система с какцитет на батериите от 6 до 46,4kWh. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди и съхранението й, с цел употреба в тъмната част на денонощието. 

Системата може да работи в различни режими, но най-често използваните в практиката са следните:

 

1. Приоритет на собственото потребление (Self Use, най-често използваният режим).

В този режим приоритет има задоволяването на собственото потребление. Когато производството от панелите надвишава енергийните нужди на домакинството, излишъкът се съхранява в батерите. Вечер, когато няма слънце, но има консумация, енергията от батериите се отдава за захранване на консуматорите във вътрешната мрежа. Ако зарядът на батерията се изчерпи, системата започва да черпи от външната мрежа.

 

2. Приоритет на аварийното захранване (Backup mode).

Този режим е подходящ за райони с чести спирания на тока. Начина на работа е същия като в режима с приоритет на собственото потребление, но нивото на заряд на батерията се поддържа на относително високо ниво (настройва се от потребителя), за да е сигурно, че в батерията ще има достатъчно заряд при спиране на тока.

 

3. Авариен режим (Off-grid).
Този режим се включва когато няма захранване от мрежата. Системата ще осигури аварийно захранване от панелите и батерията, за да подава енергия към товарите във вътрешната мрежа. За този режим е необходимо в системата да има батерия.

ВАЖНО: Мощността на системата не е ограничаваща за мощността на товарите, т.е. можете да включите товари без ограничение, стига мощността им да не надвишава максималната мощност, за която е проектирана инсталацията, тъй като хибридният инвертор е включен в паралел.

 

 

Комплектът включва

Панел монокристален Tongwei 410Wp 30 броя

Инвертор X3-Hybrid 12.0 G4

1 брой
Батерия TriplePower T30, 3,0kWh 2 броя
Управление на батерията (BMS) TriplePower MC0600 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 6 броя

Обща максимална инсталирана мощност на панелите: 12.30kW.

 

 

Обща цена на системата: 17899 лв.

 

 

 

Допълнителни опции

Допълнителна батерия T30, 3kWh 2460 лв
Батерии Т58 с обща мощност 11,60kWh, вместо 6,0kWh 5599лв

 

Гаранционни срокове

Инвертор X3-Hybrid 10.0 G4 5+5  години
Батерия TriplePower T30 10 години
Панел 455Wp 12 години
Аксесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е за керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с керемиди (на български), и инструкции към инвертора за окабеляване и пускане в експлоатация (на английски). Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран електротехник.

Всички цени са с включен ДДС.

 

 

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.