Това е най-малката фотоволтаична система за собствено потребление, която предлагаме. Тя е подходяща за индиводуални потребители с минимални енергийни нужди, или за такива, които искат да открият света на фотоволтаичните системи с минимална инвестиция. Въпреки ниската си цена, тя включва инвертор, панели и конструкция за монтаж върху наклонен покрив. Системата е on-grid и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. В сърцето й е мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Mini с възможност за управление на един стринг и един вграден MPPT тракер. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди, от там и намаляване на сметката за ток. Свързването на системата не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, в електрическото тбло да се добави датчик за отчитане (токовия трансформатор от комплекта или опционален смарт-метър), и датчика и инвертора да се свържат посредством кабела от комплекта. Всичко работи напълно автоматично и, за разлика от системите с акумулатори, не изисква никаква поддръжка. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е около два на 2,2 метра, панелите са само два, всеки с размери1,14 на 1,73 метра и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса. 

Мощността на системата не е ограничаваща относно мощността на товарите, които можете да включите към електрическата инсталация. Инверторът се свързва така, че електренергията от него се комбинира и допълва енергията, получена от външната мрежа. С две думи, можете да свържете и товари 20kW към домашна ел. мрежа, в която има включeн инвертор X1-MINI 0,7kW - инверторът ще отдава толкова мощност, колкото слънце грее в ммента - ако е през нощта добива ще е нула, а ако е през лятото на обяд - близо до максималната му мощност.

Комплектът включва

Панел монокристален Longi 410Wp      2 броя
Инвертор SolaX X1 Mini 0.7 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20метра 2 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 1199 лв.

Инсталирана мощност на панелите: 820W

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 2 бр. DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 1 бр. SPD мълниезащита G2040PV/2P
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 10А
- окабеляване

119 лв.
Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра 29 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 54 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Mini 0.7 5+5 години
Панели Longi 410W 12/25 години
Аксесоари

2 години

Цената на системата не включва монтаж. 

 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: налична в централен склад София.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Mini 700

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 0.5kW. Тогава само разликата от 1,9kW (2,4kW - 0.5kW =1,9kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда половин киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Mini 700, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите, използвани за изготвянето на горната графика е 945 Wp (3бр. по 315Wp).

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.