Соларна система ФOTOSOLAR Mini 3600 e предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление и е изградена с инвертор с максимална мощност 3.6 киловата и седем фотоволтаични панела (информацията на визията на продукта за 9 панела не е актуална). Включва всичко необходимо – инвертор, панели и монтажна конструкция. Системата е предназначена да работи в паралел с мрежата и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Оборудвана е с датчик, чрез който се постига режим на нулев експорт, а недостигът на енергия се взема автматично от мрежата. В сърцето й е мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Mini с възможност за управление на един стринг и един вграден MPPT тракер. Tази соларна система се използва за производство на електроенергия за собствени нужди, от там и намаляване на сметката за ток. Свързването не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави смарт-метър или токов трансформатор в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и смарт-метъра или токовия трансформатор да се свържат към инвертора посредством кабел. Всичко работи напълно автоматично и  не изисква никаква поддръжка. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е около 8 на 2,25 метра, панелите са седем, и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса. 

В много случаи тази система е напълно достатъчна за едно домакинство, въпреки че на пръв поглед общата консумация на едно домакинство често надхвърля 3,6kW. Основно предимство в случая е, че мощността на системата не е ограничаваща относно мощността на товарите, които можете да включите към електрическата инсталация. Инверторът се свързва така, че електренергията от него се комбинира и допълва енергията, взета от външната мрежа. С други думи, с ТОЗИ инвертор можете да свържете товари с каквато мощност искате към домашната ел. мрежа, без да се съобразявате с мощността на инвертора. SolaX X1-MINI 3,6кW ще отдава толкова мощност, колкото слънце грее в момента - между 0 и 3600W, а недостигът ще се вземе от мрежата.

ФOTOSOLAR MINI 3600  е един лесен и достъпен начин да навлезете в света на фотоволтаичните системи за производство на ток за собствени нужди, без да правите голяма инвестиция за това.

 

Комплектът включва

Панел монокристален Yingli Solar 550Wp      7 броя
Инвертор SolaX X1 Mini 3.6 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на наклонен покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 2 броя

ЦЕНА: 3099 лв.

 

 

Инсталирана мощност на панелите: 3850W

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 2 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 1 бр. SPD мълниезащита G2040/2P-500V
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 20А
- окабеляване

119 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 120 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

29 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Mini 3.6 5+5 години
Панели 550Wp 12/25 години
Асесоари

2 години

 

Цената на системата не включва монтаж. 

 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: налична в централен склад София.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Mini 3000

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Mini 3000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 3120 Wp (7бр. по 445Wp).

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 4391,24 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.