Фотоволтаичната система за собствено потребление ФOTOSOLAR Hybrid 7500 е най-мощната монофазна хибридна фотоволтаична система, която предлагаме. В комплекта са включени всички необходими компоненти за инсталиране на системата - панели, конструкция, хибриден инвертор и високоволтова литиево-йонна батерия с капацитет 5,8 kWh. Системата може да съхранява излишъка от добитата през деня енергия, и да го отдава вечер, когато потреблението е голямо.

ФOTOSOLAR Hybrid 7500 е предназначена за тези, които искат максимална независимост и сигурност. Системата предлага различни режими на работа в зависимост от нуждите на потребителя. Използвания хибриден соларен инвертор от четвърто поколение SolaX, е от серията X1 Hybrid G4 7.5-D, и има два независими MPPT тракера, като поддържа работа с до три високоволтови батерии Triple Power T58 с максимален капацитет 17.3kWh. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди и съхранението й, с цел употреба в тъмната част на денонощието. Соларните панели могат да се монтират в два отделни масива. 

Системата е изградена с високоволтова литий-желязо-фосфатна батерия с гаранционен срок от 10 години. За разлика от нисковолтовите батерии, които работят в диапазона около 48V,  високоволтовите батерии работят на по-високо напрежение (100-400V за домашни системи, 200-700V за индустриални), от което следва и по-високата им ефективност, и по-ниските загуби на енергия. Това ги прави подходящи не само за индустриални, но и за домашни фотоволтаични централи. Въпреки че са с по-висока цена, те са предпочитан избор при централи с дълъг експлоатационен срок без поддръжка, а повишената ефективност компенсира по-високата цена и се изплаща във времето. В допълнение тези батерии имат ниво на защита от външни влияния IP55 и множество сертификати за безопасност, включително IEC 62619.

 

Системата може да работи в следните режими.

1. Приоритет на собственото потребление (Self Use)
В този режим приоритет има задоволяването на собственото потребление. Възможни са следните варианти:

- Когато производството от панелите е достатъчно (през деня): Енергията, получена от панелите се използва приоритетно за захранване на товарите. Ако има излишък от енергия, той се съхранява в батерията. Ако и батерията е пълна, излишната енергия може да се отдава към външната мрежа (ако имате договор за продажба), или да се ограничи експорта, ако е зададенa такава настройка от менюто.

- Когато производството от панелите е недостатъчно (през деня при слабо слънцегреене): Мощността от панелите ще бъде комбинирана с мощността от батерията, ако в батерията има заряд. Ако пак има недостиг на енергия, само тогава той ще се черпи от външната мрежа.

- Когато няма никакво производство от панелите (през нощта): Батерията ще захранва всички товари, докато се изтощи. Ако нейната мощност е недостатъчна, остатъка ще се черпи от външната мрежа.

2. Приоритет на експорта на енергия (Feed-in priority).
В този режим приоритет има производството на енергия за експорт към външната мрежа. Подходящ е за системи, които имат преференциална цена за изкупуване на електричеството.

3. Приоритет на аварийното захранване (Backup mode).

Този режим е подходящ за райони с чести спирания на тока. Начина на работа е същия като в режима с приоритет на собственото потребление, но нивото на заряд на батерията се поддържа на относително високо ниво (настройва се от потребителя), за да е сигурно, че в батерията ще има достатъчно заряд при спиране на тока.

4. Островен режим (Off-grid).
Този режим се включва когато няма захранване от мрежата (спиране на тока). Системата ще осигури аварийно захранване от панелите и батерията, за да подава енергия към товарите, включени към off-grid изхода на инвертора. За този режим е необходимо в системата да има батерия.

 


 

Комплектът включва

Панел монокристален Yingi 550Wp 14 броя

Инвертор X1-Hybrid 7.5-D G4

1 брой
Батерия TriplePower T58 Master, 5.8kWh, с BMS 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж върху няклонен битумен или ламаринен покрив 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя

Обща максимална инсталирана мощност на панелите: 7.70kW.

 

 

Обща цена на системата: 13999 лв.

ПРОМО ЦЕНА: 12599 лв.

Период на промоцията: 1-31.04.2024

 

 

Допълнителни опции

Допълнителна батерия T58 Slave 5.8kWh 4800 лв

 

Гаранционни срокове

Инвертор X1-Hybrid 7.5 G4 5+5  години
Батерия TriplePower T58 10 години
Панел Tongwei 410Wp 12 години
Асесоари

2 години

Цената на системата не включва монтаж. 

Всички цени са с включен ДДС.

 

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяане на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

Графика на месечния добив на фотоволтаична централа ФOTOSOLAR Hybrid 7500

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Hybrid 7500, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите, използвана при тази софтуерна симулация е 7920 Wp (18бр. по 440Wp).

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 9880 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

 

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.