Соларна система ФOTOSOLAR Boost 6000 е най-мощната еднофазна мрежова система, предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление и е изградена с инвертор с максимална мощност 6 киловата и 11 фотоволтаични панела. Общата мощност на панелите е 6050W. Комплектът включва всичко необходимо за изграждане – инвертор, панели и монтажна конструкция. Системата е предназначена да работи в паралел с мрежата и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Системата е изградена с мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Boost G4 с възможност за управление на два стринга и два вградени MPPT тракера. Tази соларна система се използва за производство на електроенергия за собствени нужди, и е подходяща за къщи с покриви както с един южен скат, така и с два ската, разполжени в различни посоки. Свързването не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави токов трансформатор в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и транформатора и инвертора да се свържат посредством сигнален кабел. Всичко работи напълно автоматично и  не изисква никаква поддръжка. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е общо около 7 на 2.3 метра за всеки от двата масива, панелите са общо 11 броя, с приблизителни размери 1,15 на 2,30 метра и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса. 

Мощността на системата не е ограничаваща относно мощността на товарите, които можете да включите към електрическата инсталация. Инверторът се свързва така, че електренергията от него се комбинира и допълва енергията, получена от външната мрежа. С две думи, можете да свържете и повече от 6kW товари към домашна ел. мрежа, в която има включeн инвертор X1-BOOST 6.0 - инверторът ще отдава толкова мощност, колкото слънце грее в ммента, a само недостигът ще се вземе от външната мрежа.

Комплектът включва

Панел монокристален Yingli Solar 550Wp     11 броя
Инвертор SolaX X1 Boost 6K G4 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на наклонен покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 6199 лв.

 

 

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 4 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 2 бр. SPD мълниезащита G2040/2P-500V
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 32А
- окабеляване

199 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 288 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2, 10 метра

29 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Boost 6.0 5+5 години
Панели Longi 450W 12/25 години
Асесоари

2 години

 

Цената на системата не включва монтаж. 

 

Всички цени са с включен ДДС.

 

Наличност налична на склад.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Boost 6000

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Boost 6000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 6160 Wp.
Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 7680 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.