Дойде време да дадем и отговор на най-често задавания ни до момента въпрос от хора, които са си монтирали от нашите системи - "Виждам в приложението, че системата връща в мрежата! Нещо не е наред, нали? Ето, сега (днес/сутринта/вчера) видях, че за малко показва връщане. Какво да правя?"

Първо и най-важно: Спокойно, това не е дефект! Всичко работи нормално.

Ако връщането е само за кратко време и е пренебрежимо малко в справката за дневния добив, няма повод за притеснение.

А сега и подробното обяснение.

Както много пъти сме казвали, при мрежовите и при хибридните системи инвертора е свързан в паралел с мрежата. Мрежовия инвертор няма вход и изход - той има само едно място за свързване към мрежата, от което отдава произведената енергия. Няма шалтер, или контактор, превключвател, ключ, бушон, предпазител, или каквото и да е друго, което физически да го отдели от външната мрежа - това би било немислимо! Представете си следното: Лято, слънцето е силно, системата е отделена от мрежата, произвежда, всичко е супер. И изведнъж минава облак, и вие оставате без ток! Това едва ли би било приложимо в домакинството. Именно затова инвертора е свързан в паралел. Ето една много обобщена представа за свързването:

В този вид свързване единствения начин да се осигури нулев експорт е да се регулира производството на инвертора така, че винаги да е равно или по-малко от консумацията на всички товари. За целта се използват уредите, на които сме посветили отделна статия, която можете да прочетете тук.

Ето и сързаните с това проблеми, поради които приложението SolaX Cloud понякога дава информация че системата връща, въпреки че всички настройки са зададени коректно:

1. Допустимата грешка в измервателните уреди. Опитайте се да измерите два милиметра и три десети с рулетка, дълга 3 метра - едва ли ще получите най-точното измерване. Рулетката има много голям диапазон на измерване и въпреки че има скала през милиметър, можете да отчетете 2 или 3 милиметра, но не и по-точно. Винаги ще имате грешка от един милиметър. Един милиметър е точно 0,033% от 3 метра. Всъщност 0,033% е доста добър клас на точност. Нека направим същата аналогия с токовете, които се измерват във фотоволтаичната система - смарт-метърът на заглавната снимка от тази статия има диапазон на измерването от нула до сто ампера. 0,1% от сто ампера е сто милиампера. А сто милиампера при 230V са 23W. Нека сега да видим техническите характеристики на Eastron SDM230, един от най-разпространените смарт-метри на пазара:

Accuracy Active Power (Точност при измерване на активна енергия): +/-1% от максималния обхват

Максималния обхват е 100А, 1% от 100А е 1А. 1А на 230V e 230W. Това е възможната грешка според техническите характеристики на продукта. Реално е много по-малка, но не и незабележима. Това е причина номер едно.

2. Особеностите в начина на работа на измерването, предаването на данните и реакцията от страна на инвертора. Нека пак си послужим с пример. Да приемем, че в момента е включен един сравнително голям консуматор, да кажем бойлер, с мощност 3kW. Соларната система работи, инвертора произвежда енергия, отдава я в мрежата и захранва бойлера. В един момент бойлера се изключва - това става мигновенно, в рамките на милисекунди. За да реагира обаче инвертора и да намали производството с три киловата, трябва да мине процес, който отнема от няколко до десетина секунди - времето, небходимо да се направи измерването от смарт-метъра, инвертора да намали мощността, и всичко отново да влезе в енергийно равновесие. През това време инвертора отдава енергия към външната мрежа - тя е много малко, защото периодите са изключително кратки (секунди), но я има. И това е причина номер две.

3. Особеностите на облачната услуга SolaX Cloud. Като всяка облачна услуга, Solax Cloud се грижи да осигури онлайн достъп до определени ресурси на своите потребители. В този случай ресусрсите са под формата на данни за състоянето на инвертора. Тези данни се предават от инвертора към облака веднъж на всеки 5 минути. Следователно колкото и да опреснявате приложението, то ще показва данните, получени последно, а те може да са от преди една секунда или от преди 5 минути. Така построяването на графиката от приложението не е въз основата на данни в реално време, а на данни, получени на всеки 5 минути. И ако точно в секундата, в която се предават данните, има връщане, породено от описаните в точка 2 фактори, то приложението ще покаже голяма стойност на връщането, която обаче се дължи на интервала между предаването на пакетите от данни. И това е причина номер три.

Типичен пример, илюстриращ разглеждания в текста казус.

Tова не е признак за дефект на системата, инвертора, смарт-метъра или токовия трансформатор, а особеност на работата на самата система.