Трябва ли да прекарвам нови кабели?
Не. Трябва да се прекара само един тънък кабел, по който смарт-метъра да подава сигнал към инвертора.

Трябва ли да правя промени в съществуващата ел. инсталация?
Не. Единствената промяна се прави в главното табло, където се добавя смарт-метър (ограничител). Той трябва да се свърже към инвертора чрез тънък сигнален кабел.

Трябва ли да се съобразявам кой уред в кой контакт включвам? Как се разбира от кой ток ползва уреда – от произведения от мен, или от този от енергото?
Няма значение кой уред къде се включва, инвертора се включва към съществуващата инсталация и я захранва цялата. Системата автоматично определя колко ток се консумира от всички уреди и винаги първо се използва този от инвертора. Ако той не достигне – тогава се черпи от мрежата.

Трудно ми е да се ориентирам в тези киловати, може ли по-просто да се каже кое колко харчи?
Kакво може и какво не може да се включи?

Мощността се мери във ватове. Хиляда вата са един киловат. Колкото по-мощен е уреда, толкова повече ватове или киловати е той. Ето мощността на някои домакински уреди, като стойностите са примерни и много зависят от класа на енергийна ефективност, модела и други фактори:
Бойлер – 3000 W
Котлон – 1500 W
Компютър с монитор – около 150 W
Телевизор – около 60-100 W
Крушка с нажежаема жичка – 60 W
LED крушка – около 10 W
Зарядно за телефон – около 5-10W

Разхода на електроенергия се мери във киловатчасове (или ватчасове, един киловатчас е равен на хиляда ватчаса). Един киловат час, както е видно и от самото име на мерната единица, имаме когато един уред с мощност един киловат работи за един час. Аналогичнно, ако уреда е 2kW, то за половин час той ще изразходи един квтч. T.e. изразходваният ток зависи от две неща – колко е мощен уреда и колко време работи.

Как да разбера колко ток харча сега и дали има смисъл от такава система?
Най лесно е да погледнете в сметката за ток колко киловата имате на дневна тарифа. Колкото по-равномерно е разпределено потреблението ви през деня, когато има слънце, толкова по-голяма част от него можете да си произведете и потребите сами. Не забравяйте, че през летните месеци ще произвеждате много повече ток, отколкото през зимните.

Кой е уреда, който харчи най-много в едно стандартно домакинство?
Това е доста труден въпрос и не може да му се даде отговор без да знаем какви електроуреди ползвате и по колко време са включени. Като цяло, за жилищата без топлофикация, най-много енергия харчи бойлера и електрическите печки, готварски и отоплителни, особено през зимата.

Дайте пример, колко би харчил да кажем един хладилник? Как ще се отрази на сметката за тока със и без соларна система?
Още един труден въпрос, чийто отговор е свързан с много условности, но горе-долу звучи така: Всеки електроуред има специален етикет, на който пише енергийният му клас и годишното потребление на електричество (Забележка: През 2021 година предстои промяна в текста и класовете на уредите, посочени в енергийните етикети). На този етикет, например за един от разпространените модели хладилник с обем 306 литра е посочен клас A+ и разхода е 265 квтч. на година, което са около 22 kWh на месец. От тук нататък всички сметки са свързани с предположения и средни величини и не са обвързващи под никаква форма, защото точната консумация зависи много от начина на употреба на уреда – това са само теоретични изчисления с осреднени стойности. Нека продължим – средногодишно от тези 265 kWh, в светлата част на деня ще бъдат изразходени половината – около 132 kWh. Нека махнем още по един час на ден – да кажем, че средно 120 квтч могат да бъдат произведени от соларна система. Без соларна система разпределението на тези 265 квтч горе-долу би било: дневна тарифа (16 часа на денонощие или 2/3 от общото потребление) - 177 kWh по 0,22 ст = 39,47лв + нощна тарифа (8 часа или една трета от общото потребление) - 88 kWh по 0.13 лв = 11,44лв. Общо 50,91лв. Със соларна система тази сума би спаднала на (177-120)*0,22=12,71 (дневна) + 11,44 (нощна)  – общо 24,15. От всички сметки до тук следва, че спестяването на година само от един хладилник, чиято среднодневна консумация е еквивалентна на около 30W постоянен товар,  е около 27лв.

27лв - та това е нищо на фона на цената на системата! Има ли смисъл от нея въобще?
Сумата изглежда малка, защото самото потребление на един хладилник, всъщност е наистина малко, и е малка част от месечната сметка. Но ако вземем съотношението сума на дневна тарифа преди (39,47лв.) към сума на дневна тарифа сега (12,71лв.), то ще видим, че в примера горе чрез използването на соларна система сме покрили над две трети (67,75%) от потреблението на дневна тарифа чрез собствено производство. А 67% хич не са малко, особено ако ги приложим към една средна месечна сметка за ток (Важно: само към частта от нея по дневна тарифа).

Не откривам отговора на моя въпрос в този материал. Къде мога да получа повече информация?
Можете да се свържете с нас по телефон или email, които са посочени в секцията "Контакти". Можете също да ни пишете на страницата ни във Фейсбук, или да ни посестите в офиса ни на бул. България №49А, ет.4 в работно време (пон-пет, 9:00-18:00).