Модел: G2040PV/2P с два защитни модула

Технически характеристики:

  • Ucpv = 500V DC
  • Imax = 40kA
  • In = 20kA
  • Up ≤ 2.5kV

Цена: 69 лв.

 

Акценти