Мрежов модул за връка, който позволява да свържете вашия инвертор към интернет посредством локалната WiFi мрежа, и да използвате платформата за наблюдение SolaX Cloud. Чрез не можете да следите множество показатели на инвертора в реално време.

SolaX Cloud ви дава достъп не само до всички текущи показатели на инвертора, като напрежение, мощност, дневен добив, но и до историтечески данни за добива през определени интервали от време, справка за състоянието му - съобщенията за събития, възникнали грешки или промени на стауса му.

Лесния и интуитивен интерфейс визуализира данните чрез графики и диаграми и е лесен за работа и разбиране.

Цена: 69 лв.

Акценти