Хибридната соларна система за собствено потребление ФOTOSOLAR Hybrid 3000 е оборудвана с литиево-йонна батерия от серията TriplePower с капацитет 3,0kWh и за разлика от мрежовите системи може да съхранява добитата през деня енергия, което води до значително увеличен дял на соларната енергия в общото потребление на домакинството. Също така системата може да бъде използвана като аварийно захранване при отпадане на мрежата.

ФOTOSOLAR Hybrid 3000 е предназначена за тези, които искат максимална независимост и сигурност. Системата предлага различни режими на работа в зависимост от нуждите на потребителя. използвания хибриден соларен инвертор SolaX е от четвъртото поколение на серията X1 Hybrid 3.0D и има два независими MPPT тракера, като поддържа работа с до четири високоволтови батерии Triple Power Т30 или T58 с максимален капацитет 23,2kWh. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди и съхранението й, с цел аварийно захранване при отпадане на мрежата, като възможността за потребление на произведеното електричество остава налице. Соларните панели могат да се монтират в два отделни масива, всеки с размери около 4,40 на 2.1 метра. 

Характерно за системата е че, разполага с батерия Triple Power (една в базовия комплект, до 4 като опция) с капацитет 3,0kWh. С нейна помощ добитата, но неизразходвана през деня енергия се съхранява за употреба в часовете, в които няма слънчево греене.

 

 

 

Комплектът включва

Панел монокристален DAH Solar 450W    8 броя
Инвертор хибрден SolaX X1-Hybrid 3.0D, G4 1 брой
Литиево-йонна батерия TriplePower T30, 3,1kWh 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 15 метра 4 броя

Включеният в комплекта хибриден инвертор има два MPPT входа и към него могат да бъдат включени два отделни масива от панели, което позволява оптимизиране на разполагането им в зависимост от ориентацията на покрива.

ЦЕНА: 10 999 лв.

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Батерия с капацитет 5.8kWh вместо 3.1kWh 1899 лв

Разпределително табло за външен монтаж, включващо:
- 4 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 2 бр. SPD мълниезащита SNC-40
- 1 бр. AC автоматичен предпазител
- окабеляване

199 лв.
Удължаване на гаранцията на инвертора от 5 на 10 години  429 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

19 лв.

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1-Hybrid 3.0D 5 години
Литиево-йонна батерия TriplePower T3.0 10 години
Панел монокристален LONGI Solar LR4-72HPH-450M 12 години
Асесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е за керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате подробна инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с класически керемиди (на български език), и инструкции за окабеляване и пускане в експлоатация на инвертора (на английски език).

Всички цени са с включен ДДС.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяане на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Графика на месечния добив на фотоволтаична централа ФOTOSOLAR Air Plus 3000

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Off-grid 3000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 3600 Wp (8бр. по 450Wp).

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.