Комплект фотоволтаична система за собствено потребление, подходяща за индиводуални потребители с не особено високи енергийни нужди. Включва всичко необходимо – инвертор, панели, монтажни елементи за монтаж върху наклонен керемиден покрив и смарт метър. Системата е on-grid и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. В сърцето й е мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Mini с един вграден MPPT тракер и възможност за управление на един стринг. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди, от там и намаляване на сметката за ток. Свързването на системата не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави смарт-метър в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и смарт-метъра и инвертора да се свържат посредством RS485 интерфейсния сигнален кабел от комплекта. Всичко работи напълно автоматично и, за разлика от системите с акумулатори, не изисква никаква поддръжка. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е около 7,5 на 2 метра, панелите са седем, всеки с приблизителни размери 1 на 1,70 метра и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Инверторът е предназначен за стенен монтаж и е с размери приблизително 27x33см.

Комплектът включва

Панел монокристален LONGI Solar LR6-60HPH-315M      7 броя
Инвертор SolaX X1 Mini 2.0 1 брой
Смарт-метър (ограничнтел) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 2 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 3199 лв.
 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 2 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 1 бр. SPD мълниезащита SNC-40
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 10А
- окабеляване

89 лв.
Удължаване на гаранцията на инвертора от 10 на 15 години 259 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

19 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Mini 2.0 10 години
Панели LONGI SolarLR4-60HPH-315M 12 години
Асесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е предназначена за монтаж върху наклонен керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате подробна инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с класически керемиди (на български език), и инструкции за окабеляване и пускане в експлоатация на инвертора (на английски език).

 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: налична в централен склад София.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Mini Plus 1500

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Mini Ultra 2000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 2205 Wp (7бр. по 315Wp).

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 2691 kWh. Ако то бъде потребено изцяло, това би довело до спестяване в размер на около 600 лева на година. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални. Можете да изтеглите пълния доклад за системата ФOTOSOLAR Mini Plus 2000 от тук.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.