Комплект фотоволтаична система за собствено потребление, подходяща за индиводуални потребители с ниски до средни енергийни нужди. Включва всичко необходимо – инвертор, панели, монтажни елементи за монтаж върху наклонен битуимен покрив и датчик за ограничаване на експорта. Системата е on-grid и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. В сърцето й е мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Mini с един вграден MPPT тракер и възможност за управление на един стринг. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди, от там и намаляване на сметката за ток. Свързването на системата не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, в електрическото тбло да се добави датчик за отчитане (токов трансформатор или смарт-метър), и датчика и инвертора да се свържат посредством кабела от комплекта. Всичко работи напълно автоматично. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е около 4 на 2 метра, панелите са четири, всеки с приблизителни размери един на два метра и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса ). Инверторът е предназначен за стенен монтаж и е с размери приблизително 27x33см.

Мощността на системата не е ограничаваща относно мощността на товарите, които можете да включите към електрическата инсталация. Инверторът се свързва така, че електренергията от него се комбинира и допълва енергията, получена от външната мрежа. С две думи, можете да свържете и товари 20kW към домашна ел. мрежа, в която има включeн инвертор X1-MINI 1,5kW - инверторът ще отдава толкова мощност, колкото слънце грее в ммента - ако е през нощта добива ще е нула, а ако е през лятото на обяд - близо до максималната му мощност.

Комплектът включва

Панел монокристален Risen 450Wp      4 броя
Инвертор SolaX X1 Mini 1.5 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на наклонен покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 2 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 1999 лв.

Инсталирана мощност на панелите: 1800W

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 2 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 1 бр. SPD мълниезащита G2040/2P-500V
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 10А
- окабеляване

119 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 90 лв

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

29 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Mini 1.5 5+5 години
Панели Risen 450Wp 12/25 години
Асесоари

2 години

Цената на системата не включва монтаж. 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: Налична на склад.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Mini Plus 1500

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Mini 1500, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса.

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 1829 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.