Фотоволтаичната система за собствено потребление ФOTOSOLAR Hybrid 7500 е най-мощната монофазна хибридна фотоволтаична система, която предлагаме. За повече мощност системата поддържа паралелна работа на до 5 инвертора с обща мощност 37,5kW. В комплекта са включени всички необходими компоненти за инсталиране на системата - панели, конструкция, хибриден инвертор и високоволтова литиево-йонна батерия с капацитет 5,8 kWh. Системата може да съхранява излишъка от добитата през деня енергия, и да го отдава вечер, когато потреблението е голямо.

ФOTOSOLAR Hybrid 7500 е предназначена за тези, които искат максимална независимост и сигурност. Системата предлага различни режими на работа в зависимост от нуждите на потребителя. Използвания хибриден соларен инвертор от четвърто поколение SolaX, е от серията X1 Hybrid G4 7.5-D, и има два независими MPPT тракера, като поддържа работа с до четири високоволтови батерии Triple Power T58 с максимален капацитет 23.2kWh. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди и съхранението й, с цел употреба в тъмната част на денонощието. Соларните панели могат да се монтират в два отделни масива, всеки с размери около 10 на 2.2 метра. 

 

Системата може да работи в следните режими.

1. Приоритет на собственото потребление (Self Use)
В този режим приоритет има задоволяването на собственото потребление. Възможни са следните варианти:

- Когато мощността от панелите е достатъчна. Енергията, получена от панелите се използва приоритетно за захранване на товарите. Ако има излишък от енергия, той се съхранява в батерията. Ако и батерията е пълна, излишната енергия може да се отдава към външната мрежа. Инверторът може да ограничи експорта, ако е зададено такова ограничение (препоръчително при системи, които не са с договор за зикупуване на преференциална цена).
PV>ТОВАР: PV -> ТОВАР -> БАТЕРИЯ -> МРЕЖА

- Когато мощността от панелите е недостатъчна. Ако това се случи в период на активен заряд, мощността от панелите ще бъде отдадена във вътрешната мрежа, а недостига ще се черпи от външната мрежа, но мощност от батерията няма да се използва (PV<ТОВАР: PV+МРЕЖА -> ТОВАР). Ако е в сила период на активен разряд, мощността от панелите ще бъде комбинирана с мощността от батерията, и чак ако пак има недостиг на енергия, той ще се черпи от външната мрежа (PV<ТОВАР: PV+БАТЕРИЯ+МРЕЖА -> ТОВАР).

- Когато няма мощност от панелите. В период на активен заряд външната мрежа захранва всички товари, като може да зарежда и батерията (PV=0: МРЕЖА -> ТОВАР+БАТЕРИЯ). В период на активен разряд батерията ще захранва всички товари. Ако нейната мощност е недостатъчна, остатъка ще се черпи от външната мрежа (PV=0: БАТЕРИЯ+МРЕЖА -> ТОВАР). Нивото на минимален разряд на батерията може да бъде зададено между 10 и 100%.

2. Приоритет на експорта на енергия (Feed-in priority).
В този режим приоритет има производството на енергия за експорт към външната мрежа. Подходящ е за системи, които имат преференциална цена за изкупуване на електричеството.

- Когато мощността от панелите е достатъчна. В период на активен заряд първо се задоволява потреблението на товарите във вътрешната мрежа, след това се зарежда батерията до предварително зададена стойност, след което енергията се експортира към външната мрежа. В период на активен разряд инвертора първо ще покрие потреблението на товарите, след което ще започне експорт към външната мрежа.

- Когато мощността от панелите е недостатъчна. Ако това се случи в период на активен заряд, мощността от панелите ще бъде отдадена
във вътрешната мрежа, а недостига ще се черпи от външната мрежа. Батерията няма да се разрежда. Ако е в сила период на активен разряд, мощността от панелите ще бъде комбинирана с мощността от батерията. Ако пак има недостиг на енергия, тя ще се черпи от външната мрежа.

- Когато няма мощност от панелите. В период на активен заряд външната мрежа захранва всички товари и зарежда батерията. В период на активен разряд батерията ще захранва всички товари. Ако нейната мощност е недостатъчна, остатъка ще се черпи от външната мрежа.
Инверторът ще превключи в режим Standby. Нивото на минимален разряд на батерията може да бъде зададено между 10 и 100%.

3. Приоритет на аварийното захранване (Backup mode).
Този режим е подходящ за райони с чести спирания на тока. Начина на работа е същия като в режима с приоритет на собственото потребление, но нивото на заряд на батерията се поддържа на относително високо ниво (настройва се от потребителя), за да е сигурно, че в батерията ще има достатъчно заряд при спиране на тока.

4. Островен режим (Off-grid).
Този режим се включва когато няма захранване от мрежата. Системата ще осигури аварийно захранване от панелите и батерията, за да подава енергия към товарите във вътрешната мрежа. За този режим е необходимо в системата да има батерия.

- Когато мощността от панелите е достатъчна. Енергията, получена от панелите се използва приоритетно за захранване на товарите. Ако има излишък от енергия, батерията се зарежда (PV>ТОВАР: PV -> ТОВАР -> БАТЕРИЯ).

- Когато мощността от панелите е недостатъчна. Недостигащата мощност ще се черпи от батерията и ще допълва производството на панелите (PV<ТОВАР: PV+БАТЕРИЯ -> ТОВАР).

- Когато няма мощност от панелите. Батерията ще захранва всички товари във вътрешната мрежа докато се разреди до определено, зададено от потребителя ниво, в диапазона 10-25% заряд (PV=0: БАТЕРИЯ -> ТОВАР).

Периодите на активен заряд и активен разряд могат да се задават от потребителя.


 

Комплектът включва

Панел монокристален Longi Solar 450Wp 18 броя

Инвертор X1-Hybrid 7.5-D G4

1 брой
Батерия TriplePower T58 Master, 5.8kWh, с BMS 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя

Обща максимална инсталирана мощност на панелите: 8.10kW.

 

 

Обща цена на системата: 17999 лв.

 

 

 

Допълнителни опции

Допълнителна батерия T58 Slave 5.8kWh 5499 лв

 

Гаранционни срокове

Инвертор X1-Hybrid 7.5 G4 5+5  години
Батерия TriplePower T58 10 години
Панел 450Wp 12 години
Асесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е за керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с керемиди (на български), и инструкции към инвертора за окабеляване и пускане в експлоатация (на английски). Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран електротехник.

Всички цени са с включен ДДС.

 

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяане на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

Графика на месечния добив на фотоволтаична централа ФOTOSOLAR Hybrid 7500

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Hybrid 7500, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 7920 Wp (18бр. по 440Wp).

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 9880 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

 

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.