Фотоволтаичната система за собствено потребление ФOTOSOLAR Hybrid 5000 се състои от четвърто поколение хибриден инвертор X1 HYBRID 5.0-D, литиево-йонна батерия от серията TriplePower с капацитет 5,8 kWh и 12 монокристални фотоволтаични панела, с обща мощност 5,40kW.

ФOTOSOLAR Hybrid 5000 е предназначена за тези, които искат максимална независимост и сигурност. Системата предлага различни режими на работа в зависимост от нуждите на потребителя. Използвания хибриден соларен инвертор SolaX е от серията X1 Hybrid G4 5.0-D и има два независими MPPT тракера, като поддържа работа с до три високоволтови батерии Triple Power T58 с максимален капацитет 17.4kWh. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди и съхранението й, с цел аварийно захранване при отпадане на мрежата, като възможността за потребление на произведеното електричество остава налице. Соларните панели могат да се монтират в два отделни масива, всеки с размери около 6,5 на 2,2 метра. 

 

Системата може да работи в следните режими.

1. Приоритет на собственото потребление (Self Use)
В този режим приоритет има задоволяването на собственото потребление. Възможни са следните варианти:

- Когато производството от панелите е достатъчно: Енергията, получена от панелите се използва приоритетно за захранване на товарите. Ако има излишък от енергия, той се съхранява в батерията. Ако и батерията е пълна, излишната енергия може да се отдава към външната мрежа, или да се ограничи експорта, ако е зададенa такава настройка от менюто.

- Когато производството от панелите е недостатъчно: Ако това се случи в период на активен заряд, мощността от панелите ще бъде отдадена във вътрешната мрежа, а недостига ще се черпи от външната мрежа. Ако е в сила период на активен разряд, мощността от панелите ще бъде комбинирана с мощността от батерията, и ако пак има недостиг на енергия, той ще се черпи от външната мрежа.

- Когато няма никакво производство от панелите: В период на активен заряд външната мрежа захранва всички товари, като може да зарежда и батерията. В период на активен разряд батерията ще захранва всички товари. Ако нейната мощност е недостатъчна, остатъка ще се черпи от външната мрежа. Нивото на минимален разряд на батерията може да бъде зададено между 10 и 100%.

2. Приоритет на експорта на енергия (Feed-in priority).
В този режим приоритет има производството на енергия за експорт към външната мрежа. Подходящ е за системи, които имат преференциална цена за изкупуване на електричеството.

- Когато мощността от панелите е достатъчна: В период на активен заряд първо се задоволява потреблението на товарите във вътрешната мрежа, след това се зарежда батерията до предварително зададена стойност, след което енергията се експортира към външната мрежа. В период на активен разряд инвертора първо ще покрие потреблението на товарите, след което ще започне експорт към външната мрежа.

- Когато мощността от панелите е недостатъчна: Ако това се случи в период на активен заряд, мощността от панелите ще бъде отдадена
във вътрешната мрежа, а недостига ще се черпи от външната мрежа. Батерията няма да се разрежда. Ако е в сила период на активен разряд, мощността от панелите ще бъде комбинирана с мощността от батерията. Ако пак има недостиг на енергия, тя ще се черпи от външната мрежа.

- Когато няма мощност от панелите: В период на активен заряд външната мрежа захранва всички товари и зарежда батерията. В период на активен разряд батерията ще захранва всички товари. Ако нейната мощност е недостатъчна, остатъка ще се черпи от външната мрежа.
Инверторът ще превключи в режим Standby. Нивото на минимален разряд на батерията може да бъде зададено между 10 и 100%.

3. Приоритет на аварийното захранване (Backup mode).
Този режим е подходящ за райони с чести спирания на тока. Начина на работа е същия като в режима с приоритет на собственото потребление, но нивото на заряд на батерията се поддържа на относително високо ниво (настройва се от потребителя), за да е сигурно, че в батерията ще има достатъчно заряд при спиране на тока.

4. Островен режим (Off-grid).
Този режим се включва когато няма захранване от мрежата (спиране на тока). Системата ще осигури аварийно захранване от панелите и батерията, за да подава енергия към товарите, включени към off-grid изхода на инвертора. За този режим е необходимо в системата да има батерия.

- Когато производството от панелите е достатъчно: Енергията, получена от панелите се използва приоритетно за захранване на товарите. Ако има излишък от енергия, батерията се зарежда.

- Когато производството от панелите е недостатъчно: Недостигащата мощност ще се черпи от батерията и ще допълва производството на панелите.

- Когато няма производство от панелите: Батерията ще захранва всички товари във вътрешната мрежа докато се разреди до определено, зададено от потребителя ниво, в диапазона 10-25% заряд.

Периодите на активен заряд и активен разряд могат да се задават от потребителя.


 

Комплектът включва

Панел монокристален 450Wp 12 броя
Инвертор X1 HYBRID 5.0-D, G4 1 брой
Токов трансформатор за ограничаване на експорта 1 брой
Батерия Triple Power 5.8kWh 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя

.

ЦЕНА: 15 799 лв.

 

 

Допълнителни опции

EPS Box за превключване на вътрешната мрежа в авариен режим 599 лв
WiFi модул за отдалечено наблюдение и контрол 59 лв
Допълнителна батерия T58 Slave 5.8kWh 5499 лв

 

Гаранционни срокове

Инвертор X1 HYBRID 5.0-D, G4 5+5  години
Батерия Triple Power 5.8kWh 10 години
Панел 450Wp 12 години
Асесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е за керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с керемиди (на български), и инструкции към инвертора за окабеляване и пускане в експлоатация (на английски). Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран електротехник.

Всички цени са с включен ДДС.