Соларна система ФOTOSOLAR Boost 5000 e предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление и е изградена с инвертор с максимална мощност 5 киловата и дванадесет фотоволтаични панела, свързани в два стринга по шест. Общата пикова мощност на панелите е 5400W. Комплектът включва всичко необходимо за изграждане – инвертор, панели и монтажна конструкция. Системата е предназначена да работи в паралел с мрежата и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Системата е изградена с мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Boost с възможност за управление на два стринга и два вградени MPPT тракера. Tази соларна система се използва за производство на електроенергия за собствени нужди, и е подходяща при покриви, разполагащи както с един южен скат, така и с два ската, разполжени в посоки изток-запад. Свързването не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави смарт-метър в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и смарт-метъра и инвертора да се свържат посредством RS485 интерфейсния сигнален кабел от комплекта. Всичко работи напълно автоматично и  не изисква никаква поддръжка. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е общо около 13 на 2.5 метра, панелите са 12 броя, всеки с приблизителни размери един на два метра и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса. 

Комплектът включва

Панел монокристален DAH Solar 450Wp     12 броя
Инвертор SolaX X1 Boost 5.0 1 брой
Смарт-метър (ограничнтел) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж* 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 7299 лв.

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 4 бр. жични DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 2 бр. SPD мълниезащита SNC-40
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 32А
- окабеляване

199 лв.
Удължаване на гаранцията на инвертора от 10 на 15 години 529 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

19 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Boost 5.0 10 години
Панели DAH Solar 450W 12 години
Асесоари

2 години

* Алуминиевата монтажна констуркция е предназначена за монтаж върху наклонен керемиден, битумен или ламаринен покрив.

Цената на системата не включва монтаж. 

Към всяка система получавате подробна инструкция за монтаж на носещата конструкция върху наклонен покрив с класически керемиди (на български език), и инструкции за окабеляване и пускане в експлоатация на инвертора (на английски език).

 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: налична в централен склад София.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Boost 5000

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Графика на месечния добив на фотоволтаична централа ФOTOSOLAR Boost 5000

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Boost 5000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 5400 Wp.
Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 6586,85 kWh. Ако то бъде потребено изцяло, това би довело до спестяване в размер на около 1468 лева на година. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални. Можете да изтеглите пълния доклад за системата ФOTOSOLAR Boost 5000 от тук.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.