Комплект фотоволтаична система за собствено потребление, подходяща за индиводуални потребители с не особено високи енергийни нужди. Включва всичко необходимо – инвертор, панели, монтажни елементи за монтаж върху наклонен покрив и сензор за ограничаване на експорта. Системата е on-grid и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Системата е предназначена да работи в паралел с мрежата и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Оборудвана е със сензор за големината и посоката на тока, чрез който се постига режим на нулев експорт - само недостигът на енергия се взема от мрежата. В сърцето й е мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Mini с един вграден MPPT тракер и възможност за управление на един стринг. Основното предназначение на тази соларна система е производство на електроенергия за собствени нужди, от там и намаляване на сметката за ток. Свързването на системата не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави сензора в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и смарт-метъра (или токовия трансформатор) и инвертора да се свържат посредством кабела от комплекта. Всичко работи напълно автоматично. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е около 5,5 на 1,75 метра, панелите са пет и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Инверторът е предназначен за стенен монтаж и е с размери приблизително 27x33см.

Мощността на системата не е ограничаваща за товарите във вътрешната мрежа - към нея можете да включите всякакви уреди без ограничение на мощността (стига да не претоварите самата  електрическа инсталация) - системата ще отдава електричество в зависимост от текущото слънцегреене между нула вата (през нощта) и 2000W (при максимална мощност на обяд).

Комплектът включва

Панел монокристален Tongwei 410Wp 5 броя
Инвертор SolaX X1 Mini 2.0 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на наклонен покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 2 броя

ЦЕНА: 1899 лв.

 

Инсталирана мощност на панелите: 2050W

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 2 бр. стопяеми DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 1 бр. SPD мълниезащита G2040/3P-500V
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 10А
- окабеляване

119 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 108 лв.

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

29 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Mini 2.0 5+5 години
Панели Tongwei 410Wp 12/25 години
Асесоари

2 години

Цената на системата не включва монтаж. 

 

Всички цени са с включен ДДС.

 

Наличност: налична в централен склад София.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Mini Ultra 2000

Сценарий 1: Потребление > Производство

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда 1kW. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потребление < Производство

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Mini 2000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 2.23 kWp (5бр. по 445Wp).

Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 2691 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.