Соларна система ФOTOSOLAR Boost 5500 e предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление и е изградена с инвертор с максимална мощност 5.5 киловата и десет фотоволтаични панела, свързани в два стринга по пет. Общата пикова мощност на панелите е 5500W. Комплектът включва всичко необходимо за изграждане – инвертор, панели и монтажна конструкция. Системата е предназначена да работи в паралел с мрежата и се свързва директно към домашната електрическа инсталация. Системата е изградена с мрежов соларен инвертор SolaX от серията X1 Boost с възможност за управление на два стринга и два вградени MPPT тракера. Tази соларна система се използва за производство на електроенергия за собствени нужди, и е подходяща при покриви, разполагащи както с един южен скат, така и с два ската, разполжени в различни посоки (изток-запад, юг-запад, юг-изток). Свързването не изисква никакви преобразувания на съществуващата ел. инсталация – единственото, което трябва да се направи е да се добави токов трансформатор (или смарт-метър) в електрическото табло, да се свърже инвертора към съществуващата ел. мрежа, и смарт-метъра (токовия трансформатор) и инвертора да се свържат посредством кабел или безжично. Всичко работи напълно автоматично. Необходимата площ за монтаж на соларните панели е общо около 11 на 2.5 метра, панелите са 10 броя и се разполагат вертикално един до друг (в ориентация "портрет"). Най-добър ефект се получава ако те са разположени точно на юг с наклон около 30-35 градуса. 

 

Мощността на системата не е ограничаваща относно мощността на товарите, които можете да включите към електрическата инсталация. Инверторът се свързва така, че електренергията от него се комбинира и допълва енергията, получена от външната мрежа. С две думи, можете да свържете и товари 15kW към домашна ел. мрежа, в която има включeн инвертор X1-BOOST - инверторът ще отдава толкова мощност, колкото слънце грее в ммента - ако е през нощта добива ще е нула, а ако е през лятото на обяд - близо до максималната му мощност. Само недостигът ще се вземе от външната мрежа.

Комплектът включва

Панел монокристален Yingli 550Wp     10 броя
Инвертор SolaX X1 Boost 5.5 1 брой
Токов трансформатор (за ограничаване на експорта) 1 брой
Алуминиева конструкция за монтаж на наклонен покрив с битумни керемиди или ламарина 1 брой
Соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 20 метра 4 броя
Кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра 1 брой

ЦЕНА: 4999 лв.

ПРОМО ЦЕНА: 4199 лв.

Период на промоцията: 1.05-31.05.2024 г или до изчерпване на промоционалните количества.

 

Обща инсталирана мощност на панелите: 5,5kW

 

Допълнителни опции

WiFi или LAN модул за отдалечено следене и управление на системата 59 лв.
Смарт метър (вместо токов трансформатор за ограничаване на експорта) 170 лв.

Разпределително табло, включващо:
- 4 бр. стопяеми DC предпазителя 15A с DIN държачи
- 2 бр. SPD мълниезащита G2040/2P-500V
- 1 бр. AC автоматичен предпазител 32А
- окабеляване

199 лв.
Крепежни елементи за керемиден покрив вместо включените в комплекта за битумен покрив 240 лв

Удължителен соларен кабел 4мм2 с MC4 конектори, 10 метра

29 лв.

 

Гаранционни срокове

Инвертор SolaX X1 Boost 5.5 5+5 години
Панели Yingli 550W 12/25 години
Асесоари

2 години

 

Цената на системата не включва монтаж. 

 

Всички цени са с включен ДДС.

Наличност: налична на склад.

 

ОБЩА СХЕМА

 

Работни сценарии на фотоволтаична система Boost 5000

Сценарий 1: Потреблението надвишава производството

Когато потреблението превишава производствто. Да кажем, че в даден момент в домакинството са включени електроуреди с обща мощност 2,4kW, например бройлер с мощност 2kW, и осветление, телевизор и компютър с обща мощност 0.4kW. В същия момент фотоволтаичната соларна система произвежда само 1kW, защото няма достатъчно слънце. Тогава само разликата от 1,4kW (2,4kW - 1.0kW =1,4kW) ще бъде консумирана от електрическата мрежа.

 

Сценарии 2: Потреблението е по-малко от производството

Когато производството надвишава потреблението. Нека системата от горния пример да продължи да произвежда един киловат, но в даден момент бойлера с мощност 2kW се изключва, защото е загрял достатъчно. Тогава потреблението ще спадне на само 400W, и смарт-метъра или токовия трансофрматор, който е част от системата, ще изпрати сигнал до инвертора да намали производството до 400W, като така ще покрива 100% от нуждите на домакинството от електричество чрез собствено производство.

Всичко описано в двата сценария става напълно автоматично без никаква нужда от човешка намеса, превключване или каквото и да е друго. Смарт технилогиите позволяват пълната автоматизация на процеса.

Очаквано годишно производство

Общото годишно производство на всяка фотоволтаична система зависи най-вече от разположението на панелите, техния наклон, географските координати, на които са монтирани, условията на околната среда (например, вятър, възможни засенчвания, замърсяване на панелите с прах) и загубите в самата система. Производството има силно изразен сезонен характер, с най-висок добив през месеците юли-август и най-нисък през декември-януари. 

 

Графика на месечния добив на фотоволтаична централа ФOTOSOLAR Boost 5000

Горната графика показва максималното производство на система  ФOTOSOLAR Boost 5000, монтирана в София на тези координати, с ориентация точно на юг и наклон на панелите 35 градуса. Общата инсталирана пикова мощност на панелите е 5280 Wp.
Използвани са данни от географската информационна система за фотоволтаици на обединения научен център към европейската комисия (European Commission's science and knowledge service, Joint Research Centre). Данните са използвани въз основа на директива 2011/833/ЕС: решение относно повторната употреба на документи на Комисията. Инструментът за оценка на производството на фотоволтаични системи, свързани към мрежата, е публикуван тук: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

Максималното годишно производство съгласно горната графика е 6586,85 kWh. Посочените цифри са прогнозни, получени са чрез софтуерна симулация, и стойностите на производството по никакъв начин не са гарантирани. В допълнение, псочените стойности са максимални.

За повече въпроси, консулатации или запитвания, моля свържете се с нас.