Пълната ни ценова листа е подредена по инсталираната мощност на фотоволтаичните панели за съответната система.

Базовият комплект включва само инвертора и соларните панели от вързката с информация за съответната система.

Всички посочени цени са с включен ДДС.

Фотоволтаични системи (инсталирана мощност)

Базов комплект (инвертор + панели) Пълен комплект (базов комплект + конструкция за монтаж и аксесоари)
Мрежови системи
0.89kW 1349 лв. 1799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 700
1.125kW 1599 лв. 2199 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1100
1.50kW 1999 лв. 2599 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1500
2.225kW 2599 лв. 3499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 2000
3.115kW 3599 лв. 4599 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 3000
4.45kW 4999 лв. 6299 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 4200
5.4kW 5899 лв. 7399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 5000
6.3kW 6699 лв. 8399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 6000
Хибридни системи
3.6kW + 5.8kWh акумулатор   13499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 3000
5.4kW + 5.8kWh акумулатор   15799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 5000
5.4kW + 3.0kWh акумулатор
All-in-one система
  14999 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid AIO 5000
8.1kW + 5.8kWh акумулатор   18799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 7500

Последна актуализация: 14.08.2022 г.